Αρσάκεια Πατρών
Συνάντηση Εκπαιδευτικών στο Πανεπιστήμιο Sapieza τής Ρώμης
Η δασκάλα τής Β΄ τάξης και Υποδιευθύντρια τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών κ. Ολυμπία Παπούλια συμμετείχε σε ομάδα 8 εκπαιδευτικών από την Αχαΐα που κλήθηκαν, στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus +, από την υπεύθυνη τού Τμήματος Πολιτιστικών θεμάτων Π.Ε. Αχαΐα κ. Ανδρεάννα Κουφού, να επιμορφωθούν στη χρήση τής υπό διαμόρφωση πλατφόρμας EDMUSE.

Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 η δασκάλα τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Πατρών κ. Ελένη Καραλή παρακολούθησε την επιμορφωτική συνάντηση τού Σχολικού Συμβούλου τής 5ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αχαΐας κ. Αγγελόπουλου Ηρακλή.

Οι καθηγήτριες Γερμανικών των Αρσακείων Δημοτικών Σχολείων Ψυχικού, Εκάλης και Πατρών κ. Θ. Αρταβάνη, Χ. Ζαχμάνογλου, Ε. Ρηγοπούλου, Ε. Τερζή, Ο.Τσίρου και η Συντονίστρια τού Γερμανικού τμήματος κ. Α. Γκόγκα παρακολούθησαν παρουσίαση από τον γερμανικό εκδοτικό οίκο Klett τής νέας διδακτικής σειράς «Die Deutschprofis», η οποία θα ενταχθεί στο πρόγραμμα διδασκαλίας των Σχολείων μας.

Η κ. Αγγελική Μαντά, δασκάλα τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών, παρακολούθησε την 5η περίοδο πιστοποίησης Β΄ επιπέδου τού προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.


1ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας
Η καθηγήτρια Μουσικής τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών κ. Πέπη Σουβαλιώτη συμμετείχε ως εισηγήτρια στο συνέδριο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας «"Όπου ακούς τη μουσική…". Σύγχρονες Μουσικοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις». 

Οι δασκάλες τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών κ. Ελένη Καραλή και Καλλιρρόη Μαντά παρακολούθησαν το επιμορφωτικό πρόγραμμα που συνδιοργάνωσαν το Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος, οι σχολικοί σύμβουλοι 2ης, 5ης και 6ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης και το τμήμα Αγωγής Υγείας.

Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών κ. Κεφαλοπούλου Γεωργία παρακολούθησε το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών τής Πληροφορίας και τής Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα».

Οι εκπαιδευτικοί των Αρσακείων Σχολείων Πατρών κ. Μαρία Τουλιάτου, Καλλιρρόη Μαντά, Ελένη Καραλή, Αφροδίτη Λεολέη, Αγγελική Μαντά, Ολυμπία Παπούλια, Πανωραία Μαυρόγιαννη, Ευθαλία Καλογεροπούλου, Κατερίνα Γεωργίου παρακολούθησαν την επιστημονική ημερίδα «Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Οι προβληματισμοί πάνω στις μαθησιακές δυσκολίες και τα επιστημονικά δεδομένα τους».

Στις 21 και 22 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών για τους εκπαιδευτικούς επιμορφωτικό σεμινάριο για το πρόγραμμα “ENGINEER”.

Οι εκπαιδευτικοί τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών κ. Ολυμπία Παπούλια και Ρέα Μαυρόγιαννη παρακολούθησαν, την Πέμπτη 23 και την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014, το επιμορφωτικό εργαστήριο για τους εκπαιδευτές “Engineer”.