Αρσάκεια Ιωαννίνων
Στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Ιστορίας, στις 17 Φεβρουαρίου 2017 οι μαθητές τής Δ΄1 τάξης τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα “Τα αρχαία Παναθήναια". Η ιστορικός και ψυχοπαιδαγωγός κ. Στάμου, μητέρα δύο μαθητών τού Σχολείου, παρουσίασε το πρόγραμμα στον χώρο τής σχολικής αίθουσας.
Μετά από μια σύντομη παρουσίαση με διαφάνειες με θέμα την Ακρόπολη, τα παιδιά συνέχισαν με ομαδικό παιχνίδι γνώσεων, στο οποίο συμμετείχαν όλοι οι μαθητές. Τέλος κάθε μαθητής πήρε έναν ρόλο που είχε σχέση με την πομπή των Παναθηναίων, δηλαδή άλλος έγινε μουσικός με τη λύρα, άλλος λαμπαδηδρόμος με τη δάδα και κάποιες μαθήτριες έγιναν Αθηναίες κόρες, που μετέφεραν το πέπλο τής θεάς Αθηνάς στην Ακρόπολη. Μόλις ήταν πλέον έτοιμοι όλοι, η πομπή ξεκίνησε και έφτασε μέχρι τα Προπύλαια, όχι βέβαια τής Ακρόπολης, αλλά τού Σχολείου.
Τα παιδιά χάρηκαν με αυτή την παρουσίαση τού προγράμματος και κυρίως απόλαυσαν τις βιωματικές δραστηριότητες.
Τέλος έβγαλαν τις αναμνηστικές τους φωτογραφίες, οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια.