Αρσάκεια Ιωαννίνων
Στο πλαίσιο τού μαθήματος STEAM, οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, στις 23 Νοεμβρίου 017, κατασκεύασαν τις δικές τους κινητές γέφυρες!
Αρχικά παρατήρησαν κινητές γέφυρες που έχουν κατασκευαστεί σε διάφορες πόλεις και χώρες. Έπειτα μελέτησαν τα υλικά και τα σχέδια τής κατασκευής. Μέσα από αυτή τους την ενασχόληση έμαθαν για τις ευθείες γραμμές, τα γεωμετρικά σχήματα και τη συμμετρία.
Στη συνέχεια, πέρασαν στο κομμάτι της κατασκευής. Μέτρησαν με τον γνώμονα, έκοψαν, κόλλησαν και σκέφτηκαν τρόπους για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν σωστά τα υλικά τους, ώστε να φτιάξουν τη γέφυρά τους. Τέλος, πειραματίστηκαν χρησιμοποιώντας την κατασκευή τους.
Με απλές εκφράσεις προσπάθησαν να διατυπώσουν και να κατανοήσουν το φυσικό φαινόμενο τής ροπής δύναμης.