Αρσάκεια Ιωαννίνων
Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 οι μαθητές τής Β΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού επισκέφθηκαν το Μουσείο Συναισθημάτων. Μέσα από παιχνίδια και παραμύθια, οι μαθητές γνώρισαν τον εαυτό τους καλύτερα και κατανόησαν τον κόσμο των συναισθημάτων.
Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές παρακολούθησαν τη διαδραστική έκθεση που ήταν αφιερωμένη στο συναίσθημα τού θυμού. Μαζί με τους ήρωες των εκθεμάτων τα παιδιά πειραματίστηκαν με διαφορετικά σενάρια σε καταστάσεις θυμού και συγκρούσεων, με αντιδράσεις που βοηθούν και αντιδράσεις που μπλοκάρουν. Παίζοντας με τα διαδραστικά εκθέματα εξερεύνησαν τα μυστικά τού θυμού. Ανακάλυψαν τις πηγές του και τα αντίδοτα που βοηθούν.
Τα παιδιά φεύγοντας συνειδητοποίησαν ότι μπορούν πάντα να επιλέγουν αν θα οδηγήσουν τη δύναμη τού θυμού στην καταστροφή ή στη δημιουργία!