Αρσάκεια Ιωαννίνων
Οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού που διδάσκονται Γερμανικά συμμετείχαν στο διαθεματικό πρόγραμμα "Τέχνη και Μαθηματικά" (Kunst und Mathematik).
Με την καθοδήγηση τής καθηγήτριάς τους κ. Θ. Αρταβάνη, αφού έμαθαν λεξιλόγιο σχετικό με τα χρώματα και τα σχήματατραγούδησαν, σχεδίασαν, ζωγράφισαν, έπαιξαν και τέλος κατασκεύασαν το σπίτι και το δωμάτιό τους χρησιμοποιώντας σχήματα και γράφοντας επάνω τις λέξεις που έμαθαν στην τάξη. Έτσι, η εκμάθηση τού λεξιλογίου έγινε με δημιουργικό και ευφάνταστο τρόπο και οι μικροί μαθητές το χάρηκαν ιδιαίτερα.
Οι κατασκευές των μαθητών εκτέθηκαν κατά τη διάρκεια τής παρουσίασης τού πολιτιστικού διαθεματικού προγράμματος στις 11 Μαΐου 2018.