Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει την 26η Σεπτεμβρίου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, αποδίδοντας έτσι μεγάλη σημασία στη γλώσσα, που είναι δικαίωμα των πολιτών κάθε κράτους, προσδιορίζει την εθνική του ταυτότητα και βοηθάει στη διατήρηση τής παράδοσης και τού πολιτισμού κάθε κράτους-μέλους.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος οι μαθητές τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού που διδάσκονται Γαλλικά ως β΄ ξένη γλώσσα είχαν την ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούν για τη σημασία τής πολυγλωσσίας στον σύγχρονο κόσμο, μέσα από σειρά πρωτότυπων εργασιών και δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στις τάξεις την ημέρα αυτή.
Οι μαθητές τής Γ΄ τάξης κατασκεύασαν έναν μύλο με τις λέξεις Bonjour! – Au revoir! – Merci! - Ça va? Οι μαθητές τής Ε΄ τάξης μελέτησαν την εθνικότητα και τη γλώσσα των χωρών France – Allemagne – Grèce– Angleterre – Italie – Espagne.
Τέλος οι μαθητές τής Στ΄ τάξης, ακολουθώντας τις προτεινόμενες δραστηριότητες του Υπουργείου Παιδείας, μελέτησαν την ιστορία και το νόημα τού γαλλικού παραδοσιακού τραγουδιού “Sur le pont d’Avignon”, το τραγούδησαν και, με τη βοήθεια των καθηγητριών, το απέδωσαν στην ελληνική γλώσσα προσπαθώντας να μείνουν όσο το δυνατόν πιο πιστοί στο νόημα τού αποσπάσματος.