Αρσάκεια Ιωαννίνων
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ελαιόλαδο και σαπούνι» παρακολούθησαν οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 στο κέντρο ΔΡΩ.
Μέσα από ομαδικές δραστηριότητες τα παιδιά παρακινήθηκαν να ανακαλύψουν, να δημιουργήσουν και να συμμετάσχουν ενεργά στην παραγωγική διαδικασία. Έκοψαν την πάστα σαπουνιού σε ομοιόμορφα κομμάτια, σφράγισαν τα σαπούνια, τα συσκεύασαν και στο τέλος ο καθένας πήρε το δικό του αγνό σαπουνάκι από ελαιόλαδο ως αναμνηστικό.