Αρσάκεια Ιωαννίνων

Τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 οι μαθητές τής Β’1 τάξης τού Α΄Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού επισκέφθηκαν το Μουσείο Ηρακλειδών, όπου παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι ήχοι ταξιδεύουν τις μελωδίες».

Μέσα από το πρόγραμμα οι μαθητές γνώρισαν τον ήχο ως φυσικό φαινόμενο και ανακάλυψαν τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται ο ήχος με τη μουσική. 
Επίσης, κατανόησαν τη διαδικασία διάδοσης τού ήχου.

Τέλος, συνειδητοποίησαν ότι ο ρυθμός είναι ένα μοτίβο ηχητικών κινήσεων.