Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι μαθητές τής Ε΄ τάξης τού Α΄Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού την Ημέρα των Ευρωπαϊκών Γλωσσών, στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, στο μάθημα των Αγγλικών διασκέδασαν αντιστοιχίζοντας παροιμίες ανάμεσα στη μητρική τους γλώσσα, τα Εληνικά, και τις άλλες τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες που διδάσκονται: τα  Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Γερμανικά.

Έτσι, συνειδητοποίησαν πώς οι διάφορες γλώσσες αποτελούν το μέσο εκφρασης κοινών εννοιών, ιδεών και αξιών ανάμεσα στους λαούς τής Ευρώπης.