Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Γεωμετρίας, οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού χρησιμοποίησαν λογισμικό τρισδιάστατης σχεδίασης για να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν στερεά αντικείμενα και εργαλεία.

Στις 2 Ιουνίου 2022 στην αίθουσα tablets όπου εργάστηκαν, ήρθαν σε επαφή και εξοικειώθηκαν με αυτή την τεχνολογία, αλλά και καλλιέργησαν τη μαθηματική τους αντίληψη.

Με σύμμαχο τη δημιουργικότητά τους τα παιδιά κατανόησαν γεωμετρικές έννοιες, δημιούργησαν στερεά και μελέτησαν τις ιδιότητές τους με βιωματικό και ευχάριστο τρόπο.

Εν συνεχεία, χρησιμοποίησαν τον 3D Printer τού Σχολείου, επιτυγχάνοντας έτσι τη μετάβαση τής ιδέας σε ένα τρισδιάστατο αντικείμενο.