Κάθε χρόνο στο Σχολείο μας εκπονούνται Διαθεματικά Προγράμματα με σκοπό τη σφαιρική προσέγγιση της γνώσης και τον συσχετισμό της με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και τις εμπειρίες τους απ’ το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.  
Μέσα απ’ τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, η μάθηση γίνεται μια βιωματική, επικοινωνιακή διαδικασία, πιο ουσιαστική, πιο ενδιαφέρουσα. Άλλωστε η διαθεματικότητα καταλύει τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων και αντιμετωπίζει ενιαία τη σχολική γνώση, ενισχύοντας μ΄ αυτό τον τρόπο τη γενική παιδεία. 

Η συμμετοχή των μαθητών όλων των τάξεων σε τέτοια προγράμματα τα βοηθά να συνειδητοποιήσουν την αξία της δημιουργικής και διερευνητικής μάθησης και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. Επιπλέον ενισχύει το αυτοσυναίσθημά τους, τα ενθαρρύνει να κατακτούν όλο και πιο απαιτητικούς στόχους, καταδεικνύει την αξία  της συλλογικής προσπάθειας, καλλιεργεί τη συνεργατικότητα, την αλληλεγγύη και τη φιλία. 

Το Σχολείο μ΄ αυτόν τον τρόπο γίνεται ένα ανοιχτό παράθυρο ελευθερίας, επικοινωνίας και σύνδεσης της  σχολικής ζωής με την κοινωνία και την πραγματικότητα.

Διαθεματικές εργασίες

(πατήστε στον αντίστοιχο τίτλο για να τις δείτε)