Δείτε τις διαθεματικες εργασίες του Β΄ Δημοτικού Ψυχικού εδώ