Αρσάκεια Ιωαννίνων
Στις 7 Μαΐου 2014, με σκοπό τη διεπιστημονική προσέγγιση οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού παρακολούθησαν την παρουσίαση «Ελαιόλαδο, τα οφέλη τού πρωταγωνιστή τής μεσογειακής διατροφής» από τη διατροφολόγο κ. Ευαγγελία Ζευκιλή. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στη Βιβλιοθήκη των Σχολείων.
Η διατροφολόγος μίλησε στους μαθητές με απλό, κατανοητό αλλά και ουσιαστικό τρόπο για την αξία τής μεσογειακής διατροφής ως μέσου πρόληψης πολλών σοβαρών παθήσεων, τονίζοντας την κυρίαρχη θέση τού ελαιολάδου στη διατροφή μας.