Αρσάκεια Ιωαννίνων
Στο πλαίσιο τού μαθήματος "Πολιτιστικές Δραστηριότητες", οι μαθητές τής Ε΄1 τάξης τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού ασχολήθηκαν με τα "Ρωμαϊκά μνημεία τής Αθήνας", κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2016.
Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και κάθε ομάδα ανέλαβε να μελετήσει από ένα μνημείο. Συγκέντρωσαν πληροφορίες από διαδυκτιακές πηγές, αλλά και από εγκυκλοπαίδειες και βιβλία που βρήκαν στην Βιβλιοθήκη τού Σχολείου.
Στη συνέχεια, μέσα στη σχολική τάξη μελέτησαν, ξεχώρισαν και ομαδοποίησαν τις πληροφορίες που βρήκαν, συνθέτοντας έτσι την εργασία τους.
Τέλος, παρουσίασαν στους συμμαθητές τους, κάθε ομάδα χωριστά, την εργασία τους για το δικό τους μνημείο.