Αρσάκεια Ιωαννίνων
Την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού επισκέφθηκαν το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το οποίο στεγάζεται στο Μέγαρο τής Παλαιάς Βουλής.
Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στη μόνιμη έκθεση, η οποία συμπεριλαμβάνει προσωπικά αντικείμενα ιστορικών μορφών, σημαίες και όπλα, έγγραφα και φωτογραφίες, μέσα από τα οποία διαγράφεται η ιστορική πορεία τού Ελληνισμού από την Άλωση τής Κωνσταντινούπολης μέχρι τον ελληνοϊταλικό πόλεμο τού 1940-41.