Αρσάκεια Ιωαννίνων
Στο πλαίσιο των μαθημάτων τής Ιστορίας και τής Ευέλικτης Ζώνης, οι μαθητές τής Ε΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού ασχολήθηκαν τον Οκτώβριο 2017 με τα ρωμαϊκά μνημεία τής Αθήνας.
Αρχικά τα παιδιά, στις 17, 18 και 19 Οκτωβρίου 2017, ξεναγήθηκαν στα ρωμαϊκά μνημεία στο κέντρο τής Αθήνας και γνώρισαν τα βασικά στοιχεία τής αθηναϊκής πολιτείας κατά την εποχή τής ρωμαϊκής κυριαρχίας.
Στη συνέχεια, χωρίστηκαν σε ομάδες και κάθε ομάδα ανέλαβε να μελετήσει από ένα μνημείο. Συγκέντρωσαν πληροφορίες από διαδυκτιακές πηγές, αλλά και από εγκυκλοπαίδειες και βιβλία που αναζήτησαν στη Βιβλιοθήκη τού Σχολείου. Μέσα στη σχολική τάξη μελέτησαν, ξεχώρισαν και ομαδοποίησαν τις πληροφορίες που βρήκαν, συνθέτοντας έτσι την εργασία τους.
Τέλος, παρουσίασαν στους συμμαθητές τους, κάθε ομάδα χωριστά, την εργασία τους για το μνημείο που είχαν αναλάβει να μελετήσουν.