Αρσάκεια Ιωαννίνων
Στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Ιστορίας, την Τρίτη 13 και την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018, οι μαθητές τής Ε΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού επισκέφθηκαν το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, όπου παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στην εποχή τού Βυζαντίου».
Οι μαθητές, αφού παρατήρησαν τη μεταβολή των συνόρων τής βυζαντινής αυτοκρατορίας στο πέρασμα τού χρόνου, εντυπωσιάστηκαν από τη βυζαντινή τέχνη, είδαν εκθέματα, όπως νομίσματα και κοσμήματα, έμαθαν για τον τρόπο με τον οποίο έγινε ο εκχριστιανισμός των αρχαίων ιερών, ενώ συνειδητοποίησαν τις επιρροές που είχαν οι Βυζαντινοί από την αρχαιότητα.