Αρσάκεια Ιωαννίνων
Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το οποίο στεγάζεται στο Μέγαρο τής Παλαιάς Βουλής, επισκέφθηκαν οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018.
Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στη μόνιμη έκθεση, η οποία περιλαμβάνει προσωπικά αντικείμενα ιστορικών μορφώνσημαίες και όπλαέγγραφα και φωτογραφίες, μέσα από τα οποία διαγράφεται η ιστορική πορεία τού Ελληνισμού από την Άλωση τής Κωνσταντινούπολης μέχρι τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο τού 1940-41.