Αρσάκεια Ιωαννίνων
Τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 οι μαθητές όλων τάξεων τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, που διδάσκονται ως β΄ ξένη γλώσσα τα Γερμανικά, γιόρτασαν τον Άγιο Μαρτίνο. Οι μαθητές, αφού ενημερώθηκαν από τις καθηγήτριές τους κ. Τσίρου και Αρταβάνη για τη ζωή και τη δράση τού αγίου, έμαθαν παραδοσιακά τραγούδια που τραγουδιούνται την αντίστοιχη ημέρα στη Γερμανία, όπως το «Laterne, Laterne», ενώ κατασκεύασαν φαναράκια, τα οποία κρατούν τα μικρά παιδιά το βράδυ τής γιορτής τού Αγίου Μαρτίνου και πηγαίνουν στην εκκλησία.
Τέλος, οι μαθητές επεξεργάστηκαν στην τάξη φύλλο εργασίας σχετικό με τον τρόπο εορτασμού και τα ήθη και τα έθιμα τής συγκεκριμένης ημέρας.