Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 οι μαθητές τής Δ΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού αυμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πειραματίζομαι με αφορμή… ένα σκίτσο!», που πραγματοποιήθηκε στον χώρο τού Σχολείου από τον εκπαιδευτικό φορέα Zoomology. 

Με αφορμή ένα σχέδιο τού Leonardo Da Vinci για την κατασκευή άρματος και μέσα από ατομικές μακέτες και γρανάζια, οι μαθητές πειραματίστηκαν μαζί με τους αρχιτέκτονες τής ομάδας Zoomologyν πάνω στις βασικές έννοιες τής περιστροφής, τής κίνησης και τής τριβής.