Αρσάκεια Ιωαννίνων

Με στόχο την καλλιέργεια τής μαθηματικής σκέψης οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού εργάστηκαν σε ομάδες, ασχολήθηκαν με τα γεωμετρικά σχήματα και τα στερεά σώματα, και κατασκεύασαν πύργους με ξύλινους κύβουςκυλίνδρους και παραλληλεπίπεδα, τα οποία  τοποθέτησαν στην κατάλληλη θέση.

Με αυτόν τον παιγνιώδη τρόπο οι μαθητές έμαθαν να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των γεωμετρικών σχημάτων και των στερεών.