Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Τρίτη 14 και την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 οι μαθητές τών Ε΄ και Στ΄ τάξεων τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού συμμετείχαν στο καινοτόμο διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ονειρεύομαι σοφά», που πραγματοποιήθηκε από το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/JA Greece, στην Αίθουσα Tablet και τα Εργαστήρια Πληροφορικής τού Σχολείου.

Οι μαθητές, με τη χρήση ατομικών κωδικών, περιηγήθηκαν διαδραστικά στη σχετική πλατφόρμα τού προγράμματος με στόχο την εξοικείωσή τους με τις έννοιες τής προνοητικότητας και τής υπευθυνότητας. 

Επιπλέον, οι μαθητές μέσα από παραδείγματα τής καθημερινής ζωής κατανόησαν τη σημασία τής πρόληψης κινδύνων, που αποτελεί σημαντική επιχειρηματική ικανότητα.