Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού παρακολούθησαν τη  διαδικτυακή διάλεξη με τίτλο «Μαθαίνω να μην καπνίζω» από την κ. Βυζικίδου, συντονίστρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων τής Πρωτοβουλίας Smokefree Greece.

Τα παιδιά ενημερώθηκαν για τα τοξικά συστατικά τού καπνού, τα διάφορα καπνικά και μη καιόμενα προϊόντα, τη διαφήμισή τους, τις επιπτώσεις τού καπνίσματος στην υγεία, το παθητικό κάπνισμα, τον εθισμό και τους τρόπους απεξάρτησης.

Ακόμη, δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τις ατομικές και τις κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αντίσταση στο κάπνισμα.