Αρσάκεια Ιωαννίνων

Τον Μάιο και τον Ιούνιο τού 2021 οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού πραγματοποίησαν την 3η και 4η τηλεδιάσκεψη τού προγράμματος "Οδυσσέας 2021" με τα συνεργαζόμενα σχολεία: τα Δημοτικά Σχολεία Νέας Πεντέλης και το 8ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς.

Οι μαθητές στην 3η τηλεδιάσκεψη, αφού χωρίστηκαν σε ομάδες, ανέλαβαν από έναν θεματικό άξονα από αυτούς που είχαν αναδείξει μέσα από τη συζήτηση των προηγούμενων τηλεδιασκέψεων σε σχέση με το κεντρικό θέμα «Ζητείται ελπίς στη μετα covid εποχή».

Πριν την τηλεδιάσκεψη οι μαθητές, ανά ομάδα, συνέθεσαν ερωτήματα, διεξήγαγαν έρευνα με ψηφιακά ερωτηματολόγια (google forms) σε ευρύ δείγμα και οδηγήθηκαν σε αξιοσημείωτα αποτελέσματα.

Την ημέρα τής τηλεδιάσκεψης οι μαθητές παρουσίασαν τα αποτελέσματα των ερευνών τους και διατύπωσαν τα ανάλογα συμπεράσματα.

Στην 4η τηλεδιάσκεψη, με βάση τα συμπεράσματα των ερευνών, οι μαθητές δημιούργησαν ψηφιακές ιστορίες-διαλόγους με το λογισμικό "book creator".

Μπορείτε να δείτε τις ψηφιακές αφηγήσεις των μαθητών:

για τον άξονα "Υγεία" εδώ

για τον άξονα "Εκπαίδευση" εδώ

για τον άξονα "Περιβάλλον" εδώ

και για τον άξονα "Κοινωνία - Ανθρώπινες σχέσεις" εδώ.