Αρσάκεια Ιωαννίνων

Χίλια διακόσια αντικείμενα ξεδίπλωσαν εκατό χρόνια ιστορίας...


Οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού περιηγήθηκαν στη μεγάλη επετειακή έκθεση για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Επανάσταση τού 1821 στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς.
Η εκθεσιακή αφήγηση πραγματοποιήθηκε μέσα από ζωγραφικά έργα, προσωπικά αντικείμενα πρωταγωνιστών τής Επανάστασης και ιστορικά κειμήλια, πλαισιωμένα από σπάνιο αρχειακό υλικό.
Τρεις ενότητες ζωντάνεψαν την πορεία προς την εθνική Επανάσταση (ενότητα I: 1770-1821), την εξέλιξη τού πολέμου τής ανεξαρτησίας και την ολοκλήρωση τού Αγώνα (ενότητα ΙΙ: 1821-1831), καθώς και τη δημιουργία τού νέου ελληνικού κράτους και τις πρώτες δεκαετίες τής ανάπτυξης και λειτουργίας του (ενότητα ΙΙΙ: 1831-1870).