Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού τμήματος Αγγλικών τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού ολοκλήρωσαν, στις 6 ιουνίου 2022, το δεύτερο από μια σειρά σχεδίων δράσεων που οργάνωσε το Σχολείο ως μέλος τού Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων τής UNESCO (Associated Schools network/ASPnet), που προωθούν τις αξίες και τις αρχές που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα τής UNESCO και στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τής ισότητας των φύλων, τής κοινωνικής προόδου, τής ελευθερίας, τής δικαιοσύνης και τής δημοκρατίας.


Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφετηρία αποτέλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τα παιδιά αποφάσισαν να στείλουν το δικό τους αντιπολεμικό μήνυμα απαντώντας σε τρεις ερωτήσεις: "Τι είναι πόλεμος;" "Τι είναι ειρήνη;" "Θα έπρεπε να δώσουμε στην ειρήνη μια δεύτερη ευκαιρία;". Στόχος ήταν να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές, να σκεφτούν τις τρομακτικές συνέπειες ενός πολέμου και να δημιουργήσουν ένα βίντεο μικρής διάρκειας που θα συμπυκνώνει τις απόψεις τους και θα δηλώνει την αντιπολεμική τους στάση.
Ελπίζουμε να το απολαύσετε...