Αρσάκεια Ιωαννίνων
Οι μαθητές τής Ε΄ τάξης τού Γ΄ Αρσάκειου Δημοτικού Ψυχικού που διδάσκονται την αγγλική γλώσσα με καθηγήτρια την κ. Ε. Σεβδαλή ολοκλήρωσαν την εφετινή τους συνεργασία με μαθητές ευρωπαϊκών σχολείων στο πλαίσιο τού προγράμματος e-Τwinning «Εuropenfriends» που διήρκεσε από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάιο τού 2017.
Το etwinning είναι ευρωπαϊκή δράση μέσω τής οποίας μαθητές σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.
Στο πλάισιο αυτής τής δράσης οι μαθητές, μέσω ΤΠΕ και χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την αγγλική γλώσσα, αντάλλαξαν πληροφορίες για τους ίδιους, τη χώρα τους, την πόλη τους αλλά και τη σχολική τους ζωή με μαθητές από τη Σουηδία και την Εσθονία. Στο τέλος δημιούργησαν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο e book με το σύνολο των έργων τους. Για το έργο αυτό τους απονεμήθηκε η επίσημη ετικέτα e-Τwinning.
Μέσα από αυτή τη δράση τα παιδιά διεύρυναν τόσο τους πολιτιστικούς όσο και τους γλωσσικούς τους ορίζοντες.