Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει την 26η Σεπτεμβρίου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, αποδίδοντας έτσι μεγάλη σημασία στις εθνικές γλώσσες.
Η γλώσσα είναι δικαίωμα των πολιτών κάθε κράτους, προσδιορίζει την εθνική του ταυτότητα και βοηθάει στη διατήρηση τής παράδοσης και τού πολιτισμού κάθε κράτους-μέλους.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος, οι μαθητές τού Γ΄Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, που διδάσκονται τη Γαλλική ως β΄ξένη γλώσσα, είχαν την ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούν για τη σημασία τής πολυγλωσσίας στον σύγχρονο κόσμο, μέσα από μια σειρά πρωτότυπων εργασιών και δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στις τάξεις την ημέρα αυτή.
Συγκεκριμένα, οι μαθητές τής Γ΄τάξης κατασκεύασαν έναν χάρτινο μύλο με τις λέξεις: Bonjour! - Au revoir! - Merci! - Ça va?
Οι μαθητές τής Ε΄ τάξης μελέτησαν την εθνικότητα και τη γλώσσα των χωρών France - Allemagne - Grèce - Angleterre - Italie - Espagne.
Τέλος, οι μαθητές τής Στ΄ τάξης, ακολουθώντας τις προτεινόμενες δραστηριότητες τού Υπουργείου Παιδείας, μελέτησαν την ιστορία και το νόημα ενός γαλλικού παραδοσιακού τραγουδιού.