Αρσάκεια Ιωαννίνων
Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 οι μαθητές τής Ε΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού επισκέφθηκαν το Μουσείο Ηρακλειδών, στο Θησείο, όπου παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Οι ήχοι ταξιδεύουν τις μελωδίες».
Στόχος τού προγράμματος ήταν τα παιδιά να γνωρίσουν τον ήχο ως φυσικό φαινόμενο, καθώς επίσης και τον τρόπο που αυτός συνδέεται με τη μουσική.
Συγκεκριμένα, οι μαθητές μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με διάφορα όργανα παραγωγής ήχου, μουσικά όργανα, βιωματικές δραστηριότητες, αλλά και την αξιοποίηση τής σύγχρονης τεχνολογίας:

• Παρήγαγαν ήχους συγκεκριμένων συχνοτήτων.
• Περιέγραψαν λεκτικά τη διαφορετικότητα των συχνοτήτων, όπως αυτή προκύπτει μέσα από τη γεωμετρική τους
  αναπαράσταση.
• Αντιλήφθηκαν μέσω τής γεωμετρικής μορφής τού ήχου την κυματική μορφή του.
• Πειραματίστηκαν με το μονόχορδο όργανο και ανακάλυψαν σε αυτό διαφορετικές ηχητικές συχνότητες,