Αρσάκεια Ιωαννίνων

Oι μαθητές τής Δ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, που διδάσκονται την αγγλική γλώσσα με καθηγήτρια την κ. Σεβδαλή, συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-Τwinning, με θέμα «Reading is dreaming with eyes wide open».

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι μαθητές ανταλλάσσουν απόψεις και πολιτισμικά στοιχεία με μαθητές από την Πορτογαλία και την Πολωνία, ενώ παράλληλα μοιράζονται την αγάπη τους για τα εξωσχολικά βιβλία, παρουσιάζοντας ο καθένας το αγαπημένο του ανάγνωσμα.

Σκοπός αυτής τής συνεργασίας αποτελεί η διεύρυνση τού πολιτιστικού και γλωσσικού ορίζοντα των μαθητών, αλλά και η καλλιέργεια τής φιλαναγνωσίας.
Το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-Twinning προωθεί τη σχολική συνεργασία στην Ευρώπη, μέσω τής χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και αποτελεί μέρος τού προγράμματος για τη διά βίου μάθηση τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η δράση συντονίζεται από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΚΥΥ), η οποία αποτελεί μέρος τού European Schoolnet (EUN), ενός δικτύου 31 Υπουργείων Παιδείας τής Ευρώπης, και από τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης (ΕΥΥ) των χωρών που συμμετέχουν στη δράση.