Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 οι μαθητές τής Α´ τάξης τού Γ´ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού επισκέφθηκαν το Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών, όπου παρακολούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Μύθοι τού Αισώπου και αρχαιοελληνικά παιχνίδια”.

Κατά τη διάρκεια τής επίσκεψής τους άκουσαν διάφορους μύθους τού Αισώπου. Μέσα από την πλοκή των μύθων αυτών κατάλαβαν ότι ο Αίσωπος έδινε πάντα ένα δίδαγμα σε μικρούς και μεγάλους.

Στη συνέχεια, τα παιδιά γνώρισαν διάφορα αρχαιοελληνικά παιχνίδια, όπως τον ασκωλιασμό (κουτσό), την κρικηλασία (στεφάνι), την ισορροπία ράβδου, την ακινητίνδα (αγαλματάκια ακούνητα), τη σφαίρα (μπάλα) και τους αστραγάλους ζώων (κότσια). Αφού έμαθαν τους κανόνες των παιχνιδιών, χωρίστηκαν σε ομάδες και έπαιξαν μερικά από αυτά.

Στο τελευταίο μέρος τού προγράμματος, γνώρισαν και αρκετά παιχνίδια – αντικείμενα με τα οποία έπαιζαν τα παιδιά στην αρχαία Ελλάδα.

Το γιο-γιο, ο στρόβιλος (σβούρα), η πλαγγόνα (κούκλα) και η πλαταγή (κουδουνίστρα) βοηθούσαν τα παιδιά να γυμνάζουν το μυαλό, το σώμα και την ψυχή τους.

Οι μικροί μαθητές μάλιστα είχαν την ευκαιρία να κατασκευάσουν με πηλό κάποια από αυτά τα παιχνίδια και να τα πάρουν μαζί τους ως αναμνηστικό τής θαυμάσιας αυτής επίσκεψης, που σκοπό είχε να επικοινωνήσει στα παιδιά την πολιτιστική παράδοση τού τόπου μας.