Αρσάκεια Ιωαννίνων

Τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 οι μαθητές τής Δ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, στο πλαίσιο τού διαθεματικού-πολιτιστικού προγράμματος που εκπονούν, με θέμα «Ζωντανεύουμε ιστορίες που τις αφηγήθηκε… η πέτρα», επισκέφθηκαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας τής Φ.Ε. και παρακολούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Ανακαλύπτοντας τα ορυκτά και τα πετρώματα».

Οι μαθητές έκαναν κατηγοριοποίηση των πετρωμάτων και αναγνώριση κάποιων ορυκτών.
Μίλησαν ακόμη για τη δομή τού εσωτερικού τής Γης, παρακολούθησαν βίντεο μικρής διάρκειας και συμπλήρωσαν φυλλάδιο εργασίας.

Έμαθαν, έτσι, τη διαφορά των ορυκτών από τα πετρώματα και ανακάλυψαν πολλά από αυτά μέσα στις προθήκες τού Μουσείου.