Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι μαθητές τής Δ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 συναντήθηκαν με τη συγγραφέα τού βιβλίου «Ιστορίες που τις είπε η πέτρα» κ. Μαρία Αγγελίδου στη Βιβλιοθήκη των Σχολείων.

Το συγκεκριμένο βιβλίο είχαν επεξεργαστεί τα παιδιά στο πλαίσιο τού πολιτιστικού-διαθεματικού τους προγράμματος «Ζωντανεύουμε αρχαίες ιστορίες που τις αφηγήθηκε…η πέτρα».

Οι μαθητές παρουσίασαν στη συγγραφέα πολλές από τις εργασίες που εκπόνησαν στην τάξη τους, συζήτησαν μαζί της και έλυσαν τις απορίες που τους είχαν δημιουργηθεί κατά την ανάγνωση τού βιβλίου της. Εκείνη με τη σειρά της τους μίλησε για τους ήρωες, τους συμβολισμούς, τα κίνητρα και το περιεχόμενο των κειμένων της και απάντησε στις αυθόρμητες και πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις τους.

Τέλος, υπέγραψε τα βιβλία των παιδιών, χαρίζοντάς τους μοναδικές αφιερώσεις.