Αρσάκεια Ιωαννίνων

Κατά τη διάρκεια τού σχολικού έτους 2021-2022 οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Γ΄Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, με την καθοδήγηση τής καθηγήτριας Αγγλικών κ. Σεβδαλή, θα συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-Twinning*, το οποίο προωθεί τη σχολική συνεργασία στην Ευρώπη μέσω τής χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος οι μαθητές θα εκπονήσουν το έργο:

"Let’s unite for a better world", στο οποίο θα συνεργαστούν με μαθητές σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα από την Κροατία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Τουρκία.
Με όραμα να εξελιχθούν σε ενεργούς πολίτες, μέσω αυτού του προγράμματος οι μαθητές θα ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τους Παγκόσμιους Στόχους τής Βιώσιμης Ανάπτυξης και θα γίνουν κομμάτι μιας παγκόσμιας συλλογικής συνείδησης απέναντι στο μέλλον του πλανήτη.

Παράλληλα θα διευρύνουν τους γλωσσικούς τους ορίζοντες και θα αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες.

Δείτε τη βεβαίωση εδώ.