Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 τα μέλη τής Συμβουλευτικής Ψυχολογικής Υπηρεσίας των Αρσακείων Σχολείων επισκέφθηκαν τα τμήματα Δ΄1 και Δ΄2 τού Γ΄Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, στο πλαίσιο τού μαθήματος τού Εργαστηρίου Δεξιοτήτων και, συγκεκριμένα, τού θεματικού κύκλου «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση κι Ευθύνη».

Οι μαθητές επεξεργάστηκαν την υποθεματική «Δυναμώνω τη φωνή μου, δυναμώνεις τη φωνή σου - Δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης» και οι υπεύθυνοι εμψυχωτές μέσα από συζήτηση, με άξονα τα βιώματα και τις εμπειρίες των παιδιών, τα βοήθησαν να συνειδητοποιήσουν τη σημασία και την ανάγκη τού δικαιώματος τής ελευθερίας τής έκφρασης.

Μέσα από την καλλιέργεια τής ενσυναίσθησης, τής ευαισθησίας και τής υπευθυνότητας κατανόησαν πώς μπορούν να εφαρμόζουν στην πράξη το δικαίωμα αυτό, αλλά και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την ελεύθερη βούληση.