Αρσάκεια Ιωαννίνων

Τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 οι μαθητές και οι μαθήτριες τής Α΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού επισκέφθηκαν το Μουσείο Πειραμάτων, όπου παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Προσέχω, φροντίζω, ανακυκλώνω». Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τού μαθήματος τού Εργαστηρίου Δεξιοτήτων και συγκεκριμένα τής ενότητας «Σκέψου διπλά πριν με πετάξεις».

Σκοπός τής επίσκεψης ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές τον κύκλο τής ζωής των διαφόρων υλικών, καθώς και τον τρόπο ανακύκλωσής τους.

Αρχικά, οι μαθητές χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες και παρατήρησαν στο μικροσκόπιο τη σύσταση ανακυκλωμένων ειδών χαρτιού. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια τής υπεύθυνης του εκπαιδευτικού προγράμματος, συμμετείχαν σε πειράματα ανακύκλωσης πλαστικών και μεταλλικών αντικειμένων.

Έπειτα, παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση για τη ρύπανση τού περιβάλλοντος που προκαλείται από τα απορρίμματα που αφήνουμε στις παραλίες.
Οι μαθητές συνειδητοποίησαν την ανάγκη τής ανακύκλωσης των υλικών για τη βιωσιμότητα τού πλανήτη και την ποιότητα τής ζωής μας.

Εντυπωσιάστηκαν με τη χρονική διάρκεια που κάθε υλικό παραμένει ανθεκτικό, ρυπαίνοντας το περιβάλλον. Η έκπληξη των μαθητών ήταν μεγάλη όταν έμαθαν ότι το πλαστικό χρειάζεται περισσότερο από έναν αιώνα για να διασπαστεί, ενώ το γυαλί ακόμα περισσότερο χρόνο.

Κατέληξαν στο συμπέρασμα: «Σκέφτομαι διπλά πριν πετάξω κάτι! Ανακυκλώνω σημαίνει κάνω χρήσιμα και πάλι τα άχρηστα υλικά. Έτσι καλυτερεύω τη ζωή μου και φροντίζω για τη Γη μου!»