Αρσάκεια Ιωαννίνων

Κατά τη διάρκεια τού σχολικού έτους 2023 οι μαθητές μας τής  τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, από το  τμήμα Αγγλικών τής κ. Σεβδαλή, θα συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα eTwinning, το οποίο προωθεί τη σχολική συνεργασία στην Ευρώπη, μέσω τής χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Στο πλαίσιο αυτού τού προγράμματος οι μαθητές θα εκπονήσουν το έργο “Young Photographers”, στο οποίο θα ανταλλάξουν απόψεις και πολιτισμικά στοιχεία με τους μαθητές τού συνεργαζόμενου σχολείου από την Ιταλία.

Σκοπός τής συνεργασίας αυτής είναι η διεύρυνση των πολιτιστικών και γλωσσικών οριζόντων των μαθητών μας.

image001