Αρσάκεια Ιωαννίνων

Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΟΡΓΑΝΩΣΗ :
Το Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού είναι σχολείο τεσσάρων Ομάδων Προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σπουδών Υγείας, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας – Πληροφορικής.
Το μαθητικό δυναμικό του σχολείου αποτελείται από 284 μαθητές/τριες. Ειδικότερα η Α΄ τάξη έχει 90 μαθητές/τριες και χωρίζεται σε 4 τμήματα γενικής παιδείας. Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε 6 τμήματα αγγλικών, 4 τμήματα γαλλικών και 3 τμήματα γερμανικών ανάλογα με το επίπεδο. Η Β΄ τάξη έχει 93 μαθητές/τριες και χωρίζεται σε 4 τμήματα γενικής παιδείας και 5 τμήματα προσανατολισμού (1 τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών και 4 τμήματα θετικών σπουδών). Επιπλέον οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε 6 τμήματα αγγλικών, 4 τμήματα γαλλικών και 3 τμήματα γερμανικών ανάλογα με το επίπεδο. H Γ΄ τάξη έχει 101 μαθητές/τριες και χωρίζεται σε 6 τμήματα προσανατολισμού. Οι μαθητές/τριες επίσης χωρίζονται σε 6 τμήματα αγγλικών ανάλογα με το επίπεδο. Για την ολοκλήρωση του ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας διδάσκουν 58 καθηγητές/τριες.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Η Διεύθυνση του Α΄ Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού αποτελείται από την Διευθύντρια κ. Αμαλία Μαυροειδή και τον Υποδιευθυντή κ. Κωνσταντίνο Κατσιαδράμη. Είναι το όργανο Διοίκησης του σχολείου και σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σ’ αυτό.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ :

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων είναι συλλογικό όργανο του σχολείου και αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ΄ αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.Πρόεδρος του Συλλόγου των Διδασκόντων είναι η Διευθύντρια του σχολείου την οποία αναπληρώνει ο Υποδιευθυντής όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται.

- Αποφασίζει για την προαγωγή, απόλυση, παραπομπή σε επανεξέταση ή απόρριψη των μαθητών στο τέλος του διδακτικού έτους, με βάση τα σχετικά στοιχεία και τη βαθμολογία, που έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

- Επιβάλλει στους μαθητές τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις παιδαγωγικά μέτρα και στο τέλος του διδακτικού έτους αποφασίζει για το χαρακτηρισμό της διαγωγής τους και της φοίτησής τους, τεκμηριώνοντας τις αποφάσεις του με στοιχεία συγκεκριμένα και οπωσδήποτε αιτιολογημένα.

- Αποφασίζει για την πραγματοποίηση εκδρομών, περιπάτων, εκπαιδευτικών επισκέψεων ή μαθητικών εκδηλώσεων είτε ως σώμα είτε μέσω των επιτροπών του.