Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η μαθήτρια Ανδριανή Καρδάτου τής Β΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού επελέγη μέλος τής εξαμελούς εθνικής αποστολής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 91η Διεθνή Σύνοδο τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων στο Αμβούργο τής Γερμανίας, τον Σεπτέμβριο τού 2019.

Η σύνοδος τελεί υπό την αιγίδα τού Προέδρου τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τού Γενικού Γραμματέα τού Συμβουλίου τής Ευρώπης.

Η μαθήτρια διακρίθηκε μεταξύ 109 διαγωνιζομένων από δημόσια και ιδιωτικά λύκεια τής Αττικής για το πνεύμα συλλογικότητας, τις ηγετικές αρετές, τις προσωπικές ικανότητες, την επιχειρηματολογία και την ευγλωττία της, καθώς και για τη καλή γνώση των θεμάτων τής 39ης Εθνικής Συνδιάσκεψης τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων με θέμα «Απασχόληση των νέων στην Ευρώπη: Εξασφαλίζοντας αποτελεσματική υποδομή προς ίσες και επαρκείς ευκαιρίες», που πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 22 Απριλίου 2019, στις εγκαταστάσεις τού Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Deree) και τού 1ου ΓΕΛ Αγίου Δημητρίου.

Κατά τη διάρκεια τής συνδιάσκεψης οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στις εργασίες των επιτροπών και στην κατάρτιση των ψηφισμάτων με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων σε ζητήματα ευρωπαϊκού και διεθνούς ενδιαφέροντος, αλλά και στην ολομέλεια των εργασιών τής συνδιάσκεψης, όπου υποστήριξαν και παρουσίασαν τις θέσεις τους προωθώντας τον διαπολιτισμικό διάλογο, τον σεβασμό και την κατανόηση μέσω τού πλουραλισμού ιδεών.

Η Ανδριανή Καρδάτου συμμετείχε, συγκεκριμένα, στην Επιτροπή Εργασιακών και Κοινωνικών Θεμάτων με κεντρικό θέμα την άμισθη πρακτική άσκηση.

Σύμβουλος τής μαθήτριας είναι η κ. Ιωάννα Βασιλοπούλου, καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας.