Αρσάκεια Ιωαννίνων

Το Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού βραβεύτηκε με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για το ευρωπαϊκό eTwinning έργο «Let’s explore the World of Technology” τού σχολικού έτους 2021-2022, στις 2 Σεπτεμβρίου 2022.

Σκοπός τού έργου «Let’s explore the World of Technology” ήταν η εισαγωγή των μαθητών και η εμβάθυνση στις νέες αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT), η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μηχανική Μάθηση, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με τις νέες αναδυόμενες τεχνολογίες και να διερευνήσουν τις προκλήσεις, τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους των νέων τεχνολογιών,

Και, επίσης, να μάθουν να επεξεργάζονται νέες ιδέες για το πώς η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το κοινό καλό και την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων.

Μέσα από αυτήν τη δημιουργική σύμπραξη, απώτερο στόχο τού έργου απετέλεσε η ανάδειξη τής σημασίας τής συνεργασίας των λαών, τής ανάπτυξης τής επικοινωνίας και τής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών από διαφορετικά σχολεία, καθώς και η καλλιέργεια των υπολογιστικών δεξιοτήτων και τής υπολογιστικής σκέψης.

Στο έργο συμμετείχαν σχολεία από Ελλάδα, Αρμενία, Γεωργία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Μολδαβία, Πολωνία, Ρουμανία και Τουρκία.

Οι νέες τεχνολογίες έχουν εισδύσει και μεταμορφώσει τη ζωή στον 21ο αιώνα, οδηγώντας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, και ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί εργάζονται, μαθαίνουν και επικοινωνούν αλλάζει ραγδαία.

Η εκμάθηση κώδικα και η ανάπτυξη δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τον ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο μας και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις.

Οι μαθητές, μέσα από διάφορες παιγνιώδεις δραστηριότητες, πειραματίστηκαν σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα, αξιοποίησαν εκπαιδευτικά ρομποτικά συστήματα και συνεργάστηκαν με τους μαθητές από τα σχολεία-εταίρους για την εξεύρεση λύσεων σε πραγματικά προβλήματα με τη χρήση τής τεχνολογίας.

Μέσω τής εξερεύνησης τής κωδικοποίησης, των δυνατοτήτων τής τεχνολογίας και τής ασφαλούς χρήσης τού διαδικτύου οι μαθητές ανέπτυξαν στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων και τον σχεδιασμό έργων.
Επίσης, δημιούργησαν τα δικά τους έργα υιοθετώντας πρακτικές για ασφαλή και θετική χρήση τής τεχνολογίας.

Το έργο eTwinning συντόνισε η καθηγήτρια Πληροφορικής, Ρομποτικής και Φυσικών Επιστημών δρ Κατερίνα Γλέζου, ενώ στις δράσεις τού έργου συμμετείχαν μαθητές τής Α΄ τάξης, καθώς και οι καθηγήτριες Αγγλικών κ. Μαρία Δημητροπούλου και Μαρία Κοψαχείλη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο, τις δραστηριότητες και τα έργα των μαθητών μπορείτε να αναζητήσετε εδώ και εδώ.

Λίγα λόγια για την ευρωπαϊκή δράση eTwinning:

Το eTwinning είναι μια ευρωπαϊκή δράση μέσω τής οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές, φίλες χώρες συνεργάζονται αξιοποιώντας εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.
Η δράση eTwinning δίνει στους μαθητές των σχολείων αυτών την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες.

To eTwinning αποτελεί την κοινότητα των σχολείων τής Ευρώπης.

Η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας eTwinning απονέμεται από τις Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης των εκάστοτε χωρών στα έργα eTwinning που κατάφεραν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο ποιότητας, πληρώντας μια σειρά κριτηρίων που έχουν τεθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης τής δράσης eTwinning.

Η ετικέτα ποιότητας αποτελεί απτή αναγνώριση τού υψηλού επιπέδου των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που υλοποίησαν οι υπεύθυνοι καθηγητές και οι μαθητές, καθώς και δημόσια επιβεβαίωση τής δέσμευσης τού σχολείου στην ποιότητα, στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής συνεργασίας.