Αρσάκεια Ιωαννίνων

Το Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού βραβεύτηκε με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας (European Quality Label) για το ευρωπαϊκό eTwinning έργο "Let’s explore the World of Technology", τού σχολικού έτους 2021-2022, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning, στις 12 Ιουνίου 2023.

Πριν από την απονομή τής ετικέτας στο eTwinning έργο «Let’s explore the World of Technology” είχε προηγηθεί η βράβευση τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού για το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό eTwinning έργο με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης στην Ελλάδα, στις 2 Σεπτεμβρίου 2022.

Σκοπός τού έργου «Let’s explore the World of Technology” ήταν η εισαγωγή των μαθητών και η εμβάθυνση στις νέες αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT), η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μηχανική Μάθηση, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με αυτές, αλλά και να διερευνήσουν τις προκλήσεις, τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους των νέων τεχνολογιών.
Με αυτόν τον τρόπο  θα μάθουν να επεξεργάζονται νέες ιδέες για το πώς η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το κοινό καλό και την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων.

Οι νέες τεχνολογίες έχουν εισδύσει και μεταμορφώσει τη ζωή τού 21ου αιώνα, οδηγώντας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, ενώ ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί εργάζονται, μαθαίνουν και επικοινωνούν αλλάζει ραγδαία.

Η εκμάθηση κώδικα και η ανάπτυξη δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τον ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο μας και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις.
Μέσα από αυτήν τη δημιουργική σύμπραξη, απώτερο στόχο τού έργου απετέλεσε και η ανάδειξη τής συνεργασίας των λαών, τής ανάπτυξης τής επικοινωνίας και τής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών από διαφορετικά σχολεία, καθώς και η καλλιέργεια των υπολογιστικών δεξιοτήτων και τής υπολογιστικής σκέψης.

Στο έργο συμμετείχαν σχολεία από Ελλάδα, Αρμενία, Γεωργία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Μολδαβία, Πολωνία, Ρουμανία και Τουρκία.

Οι μαθητές, μέσα από διάφορες παιγνιώδεις δραστηριότητες, πειραματίστηκαν σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα, αξιοποίησαν εκπαιδευτικά ρομποτικά συστήματα και συνεργάστηκαν με τους μαθητές από τα σχολεία-εταίρους για την εξεύρεση λύσεων σε πραγματικά προβλήματα με τη χρήση τής τεχνολογίας

Μέσω τής εξερεύνησης τής κωδικοποίησης, των δυνατοτήτων τής τεχνολογίας και τής ασφαλούς χρήσης τού διαδικτύου οι μαθητές ανέπτυξαν στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων και τον σχεδιασμό έργων.
Επίσης, δημιούργησαν τα δικά τους έργα υιοθετώντας πρακτικές για ασφαλή και θετική χρήση τής τεχνολογίας.

Το έργο eTwinning συντόνισε η καθηγήτρια Πληροφορικής, Ρομποτικής και Φυσικών Επιστημών δρ Κατερίνα Γλέζου και στις δράσεις τού έργου συμμετείχαν μαθητές τής Α΄ τάξης, στο πλαίσιο τού μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής, σε συνεργασία με τις καθηγήτριες Αγγλικών κ. Μαρία Δημητροπούλου και Μαρία Κοψαχείλη, στο πλαίσιο τού μαθήματος Αγγλικών.

Η επικοινωνία και οι δράσεις μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων έγιναν στην αγγλική γλώσσα.
Στο πλαίσιο τού έργου πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές συναντήσεις, στην αγγλική γλώσσα, με τις εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων.
Στις διαδικτυακές συναντήσεις οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα και να ανταλλάξουν ιδέες και προτάσεις για την πορεία τού έργου, ενώ συμμετείχαν και σε πληθώρα δημιουργικών δραστηριοτήτων, όπως η δημιουργία ψηφιακών έργων με την αξιοποίηση ποικίλων ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών τής Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο βραβευμένο eTwinning έργο, καθώς μέσα από αυτήν τη δημιουργική σύμπραξη αναδείχθηκε η σημασία τής συνεργασίας των λαών, τής ανάπτυξης τής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών από διαφορετικά σχολεία, τής καλλιέργειας των απαραίτητων δεξιοτήτων 4Cs (επικοινωνίας, συνεργασίας, κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας) για τους πολίτες τού 21ου αιώνα, των υπολογιστικών δεξιοτήτων, τής υπολογιστικής σκέψης και τής προώθησης τής Ρομποτικής.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο, τις δραστηριότητες και τα έργα των μαθητών μπορείτε να αναζητήσετε εδώ και εδώ.

Λίγα λόγια για την ευρωπαϊκή δράση eTwinning:
To eTwinning αποτελεί την κοινότητα των σχολείων τής Ευρώπης. Είναι μια ευρωπαϊκή δράση μέσω τής οποίας διαφορετικά σχολεία από μία ή διαφορετικές ευρωπαϊκές και φίλες χώρες συνεργάζονται αξιοποιώντας εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.
Η δράση eTwinning δίνει στους μαθητές των σχολείων αυτών την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες.
Η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας eTwinning απονέμεται από τις Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης των εκάστοτε χωρών στα έργα eTwinning που κατάφεραν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο ποιότητας, πληρώντας μια σειρά κριτηρίων που έχουν τεθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης τής δράσης eTwinning.
Η ετικέτα ποιότητας αποτελεί απτή αναγνώριση τού υψηλού επιπέδου των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που υλοποίησαν οι υπεύθυνοι καθηγητές και οι μαθητές, καθώς και δημόσια επιβεβαίωση τής δέσμευσης τού σχολείου στην ποιότητα, στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής συνεργασίας.
Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας eTwinning απονέμεται από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης στα έργα eTwinning που κατάφεραν να φτάσουν σε εξαιρετικό επίπεδο ποιότητας στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής συνεργασίας. Επίσης, αποτελεί απτή αναγνώριση τού υψηλού επιπέδου των eTwinning δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων, μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και τής συνεργασίας των σχολείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.