Αρσάκεια Ιωαννίνων

Το Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού βραβεύτηκε με την Ευρωπαϊκή Σχολική Ετικέτα Ποιότητας "STEM School Label" (SSL), έχοντας επιδείξει σημαντικό έργο στην κατεύθυνση προώθησης τής εκπαίδευσης STEM.
Η διάκριση αυτή αποτελεί κομβικό σημείο για την ευρωπαϊκή και τη διεθνή προβολή τού Σχολείου μσς ως σχολείου STEM.

Μετά από σχετική πρόσκληση τής Ευρωπαϊκής Ομάδας Scientix τού Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου [(Scientix team, Science Education Department, European Schoolnet (EUN Partnership AISBL)], η δρ Κατερίνα Γλέζου, καθηγήτρια Πληροφορικής, Ρομποτικής και Φυσικών Επιστημών, Scientix Ambassador και CodeWeek Leading Teacher, ανέλαβε να καθοδηγήσει το Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού στη διαδικασία απόκτησης τής σχολικής ετικέτας ποιότητας ''STEM School Label", σε συνεργασία με την κ. Άννα Μαυροειδή, καθηγήτρια Κοινωνιολογίας και Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, μετά την έγκριση και την υποστήριξη της Διευθύντριας, κ. Αμαλίας Μαυροειδή, και τού Συλλόγου Διδασκόντων τού Σχολείου. Στόχος τής ετικέτας ποιότητας "STEM School Label" είναι να παρέχει στα ευρωπαϊκά σχολεία πανευρωπαϊκή υπηρεσία διαπίστευσης και υποστήριξης, καθώς και ένα διαδικτυακό περιβάλλον για εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων και σχολικό προσωπικό για ανταλλαγή πρακτικών, ιδεών και πόρων σχετικά με τη στρατηγική STEM σε σχολικό επίπεδο.

Είναι πολύ σημαντικό για ένα σχολείο η απόκτηση ετικέτας ποιότητας "STEM School Label", επειδή:

αποτελεί υψηλή προβολή σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με συντονισμένες δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης στην ευρωπαϊκή πύλη "STEM School Label"

εξασφαλίζει την αναγνώρισή του ως σχολείου που θέλει να βελτιώσει το επίπεδο εκπαίδευσης STEM και να μοιραστεί την τεχνογνωσία του

δίνει τη δυνατότητα προβολής τής ετικέτας ποιότητας "STEM School Label" στο ενημερωτικό υλικό τού σχολείου

είναι διαβατήριο συμμετοχής του σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο σχολείων STEM για να εμπνεύσει την ανάπτυξη στρατηγικών STEM σε σχολικό επίπεδο.

Η ετικέτα ποιότητας "STEM School Label" ξεκίνησε ως μια κοινή πρωτοβουλία τού Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου (European Schoolnet), τής Ciencia Viva (Πορτογαλία), τού Maison pour la Science d'Alsace (Γαλλία), τού Center for the Promotion of Science (Σερβία) και τού Education Development Center (Λιθουανία)  το 2017 ως έργο Erasmus+. Από το 2021 όλες οι δραστηριότητες "STEM School Label" συνεχίζονται στο πλαίσιο τού έργου "Scientix" με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας "Horizon 2020" τής Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Χρήσιμες πληροφορίες για την πλατφόρμα:

Η πλατφόρμα "STEM School Label"  προσφέρει τον ιδανικό χώρο για τους συμμετέχοντες να αλληλεπιδράσουν, να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές, να ζητήσουν συμβουλές και να μοιραστούν δύσκολες υποθέσεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές επιλύθηκαν.

Το σύστημα πιστοποίησης "STEM School Label" επιτρέπει, επίσης, στους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τη στρατηγική STEM τού σχολείου τους με βάση ένα σύνολο κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων και των αδυναμιών σε επτά βασικούς τομείς (STEM School Key Elements).

Για να αποκτήσει ένα σχολείο την ετικέτα ποιότητας "STEM School Label"  θα πρέπει αρχικά να εγγραφεί στην πλατφόρμα και να συμμετάσχει μοιράζοντας τις γνώσεις και την τεχνογνωσία του μέσω εκπαιδευτικών πόρων και μελετών περίπτωσης. 

Αφού προετοιμάσει τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης με βάση τις λίστες κριτηρίων "STEM School Label", μπορεί να συμπληρώσει και να υποβάλει το ερωτηματολόγιο αξιολόγησής του.
Η ετικέτα ισχύει για 18 μήνες και μετά από 12 μήνες το σχολείο μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία αξιολόγησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τα βήματα και τα κριτήρια σχετικά με τη διαδικασία αίτησης τής σχολικής ετικέτας ποιότητας "STEM School Label" μπορείτε να δείτε εδώ