Αρσάκεια Ιωαννίνων
Από τις 18 μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου 2016, διοργανώθηκε το 1ο Διεθνές Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών (ATSMUN) στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών. Σε αυτό συμμετείχαν 15 μαθητές και των τριών τάξεων τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού.
Συγκεκριμένα, η μαθήτρια τής Β΄ τάξης Σοφία Σδράλη συμμετείχε ως πρόεδρος τής Επιτροπής για την ξενοφοβία και τον ρατσισμό (Ad Hoc Committee on Xenophobia and Racism) -κεντρικό θέμα τού Συνεδρίου- και οι Αλεξία Μοσχονά (Γ΄ τάξη) και Χριστόφορος Κουτσόλαμπρος (Α΄ τάξη) συμμετείχαν ως συνήγοροι στο Διεθνές Δικαστήριο (International Court of Justice). Οι Γρηγόριος-Γεώργιος Σταματόπουλος (Β΄ τάξη) και Ντέμη Κωνσταντινίδη (Α΄ τάξη) εκπροσώπησαν τη Λιθουανία και την Ιταλία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (European Council), αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι μαθητές που συμμετείχαν δραστηριοποιήθηκαν σε Επιτροπές εκπροσωπώντας την Αυστραλία και τη Λιβύη. Ειδικότερα, εκπρόσωποι τής Αυστραλίας ήταν οι Τάνια Παπαευθυμίου (Disarmament and International Security Committee / Ambassador), Δέσποινα Πετραδάκη (Advisory Panel), Βασίλης Φιλέρης (ECOSOC), Μυρσίνη Γεωργιάδη (Legal Committee), Νίκος Παπαδόπουλος (Special Political and Decolonization Committee) και Μαρουκώ Τσάγκαρη (Social, Humanitarian and Cultural Committee). Τη Λιβύη εκπροσώπησαν οι Νίκος Αντωνόπουλος (Legal Committee / Ambassador), Αιμιλίνα Σαράφη (Disarmament and International Security Committee), Μάιρα Παναγιώτου (Special Political and Decolonization Committee) και Ροδάνθη Χάμψα (Social, Humanitarian and Cultural Committee).
Επίσημη γλώσσα τού Συνεδρίου ήταν η Αγγλική. Οι μαθητές συνδιαλέχθηκαν, αντιπαρατέθηκαν και συμβιβάστηκαν, προκειμένου να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση στα υπό συζήτηση θέματα.
Εκπαιδευτικός σκοπός τού Συνεδρίου ήταν η ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τα παγκόσμια προβλήματα πολιτικού, ανθρωπιστικού, πολιτιστικού, αναπτυξιακού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Δόθηκε λοιπόν η ευκαιρία στους συμμετασχόντες να βελτιώσουν τις ρητορικές τους ικανότητες, να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα, να αποδεχθούν τον διάλογο ως μοναδικό μέσο επίλυσης των διαφορών.
Τους μαθητές προετοίμασαν, καθοδήγησαν και συνόδευσαν οι καθηγήτριες Αγγλικής Γλώσσας κ. Μαρία Κοψαχείλη και Μαρία Δημητροπούλου, υπεύθυνες τού προγράμματος MUN.