Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι μαθητές τής Β΄ τάξης τού A΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020, ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις στον χώρο τής σύγχρονης οικονομίας.

Ο καθηγητής Χρηματοοικονομικής τού Πανεπιστημίου Πειραιώς, και ιδρυτής τού «Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού», κ. Ν. Φίλιππας, σε συνεργασία με τον κ. Σ. Γαλανάκη, Private Clients Manager, και τον κ. Α. Σουλτογιάννη, Institutional Clients Manager τής εταιρείας Alpha Trust, με τις ομιλίες τους μύησαν τους μαθητές στα νέα δεδομένα που προκύπτουν σταδιακά από την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση σε όλους τους τομείς τής ανθρώπινης ζωής.

Η νέα πραγματικότητα, με τη ραγδαία εξέλιξη τής τεχνολογίας (Fintech) σε όλο το φάσμα τής παραγωγικής δραστηριότητας (τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική, ψηφιακή οικονομία) και την αύξηση τού προσδόκιμου ζωής, καθώς και τη συνεχή μεταβολή των χρηματοπιστωτικών αγορών, έχει ως αποτέλεσμα την παγκοσμιοποίηση  που καθιστά αναγκαία τη δημιουργία μιας νέας γενιάς χρηματοοικονομικά ενημερωμένων πολιτών.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι ο συνδυασμός συνειδητότητας, γνώσης, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών, απαραίτητων για τη λήψη σωστών χρηματοοικονομικών αποφάσεων, με απώτερο στόχο την επίτευξη μιας αέναης χρηματοοικονομικής ευημερίας.

Αποστολή τού «Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού» είναι η διάχυση τής χρηματοοικονομικής γνώσης και η εκπαίδευση τής νέας γενιάς, αλλά και των πιο ευάλωτων ομάδων τής κοινωνίας μας, στις βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες, αξίες και πρακτικές.

Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τη «μεγάλη εικόνα» τής οικονομίας, τη χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών προϊόντων και τη λειτουργία των αγορών, ώστε να είναι έτοιμοι για τη νέα τεχνολογική πραγματικότητα.

Υπεύθυνη τής  διοργάνωσης ήταν η καθηγήτρια Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, δρ. Δ. Χατζηαγγελάκη.