Αρσάκεια Ιωαννίνων

Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation – PULCHRA

Υλοποίηση υποθέματος με τίτλο:

«Η σφραγίδα του σχολείου μας στην ταυτότητα της πόλης»

 

Το Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού συμμετέχει στο πρόγραμμα PULCHRA (Επιστήμη μαζί με την κοινωνία), με το project: «Η σφραγίδα του σχολείου μας στην ταυτότητα της πόλης», με ομάδα 15 μαθητών της Α΄ Λυκείου.

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν πενήντα (50) σχολεία από δέκα (10) Ευρωπαϊκές χώρες (5 σχολεία ανά χώρα) που μαζί με ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς συγκροτούν το Ανοιχτό Σχολικό Δίκτυο.

Είναι μεγάλη τιμή για εμάς και πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το σχολείο μας είναι μέλος του σχολικού δικτύου PULCHRA.


Σκοπός του προγράμματος

«Η σφραγίδα του σχολείου μας στην ταυτότητα της πόλης», αφορά στην πόλη των Αθηνών. Σκοπός μας είναι να καταδείξουμε ότι η ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης, της ποιότητας ζωής, του κλίματος και των ανθρώπινων αξιών θα οδηγήσει στην κατάκτηση του οράματος της ιδανικής πόλης. Η αισθητική αναβάθμιση δεν είναι ο απευθείας στόχος. Πρώτα πρέπει να δοθεί έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα ως άτομο και ως κοινωνικό σύνολο. Οι πολίτες να ευαισθητοποιούνται και να συμμετέχουν ενεργά, έτσι ώστε να διαμορφώνουν απόψεις, να σχεδιάζουν και να αποφασίζουν για το μέλλον της πόλης τους και να υλοποιούν δράσεις που θα βελτιώσουν την σημερινή πραγματικότητα, με κέντρο την αστική βιώσιμη ανάπτυξη και την προαγωγή της ποιότητας ζωής.

Όφελος για το σχολείο μας

Με τις συνεργασίες που θα αναπτυχθούν ενδοσχολικά είτε με άλλα σχολεία, αλλά και με διάφορους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν διαδικασίες με τις οποίες θα αναπτύξουν τις ικανότητές τους, θα αποτελέσουν μέλη ομάδων, θα διαμορφώσουν απόψεις και πρωτοβουλίες και δια μέσου των σύγχρονων και διαρκώς αναπτυσσόμενων τεχνολογιών, θα αποκτήσουν γνώσεις και δύναμη, έτσι ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνους πολίτες του τετραπέρατου κόσμου.

Εργασίες μαθητών-Θεματικές ενότητες

  1. Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολικά κτήρια – τεχνικές και τεχνολογίες. Ενεργειακή κατανάλωση στην πόλη και στη γειτονιά μου και εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
  2. Σχεδιάζοντας το Πράσινο Σχολείο (πράσινες αυλές και οροφές, νέα υλικά, σκίαση). Μελετώντας τα Κτήρια σχεδόν μηδενικής ενέργειας – τι είναι, πως λειτουργούν, τεχνικές και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, σε τι συμβάλλουν
  3. Αναδιαμορφώνοντας τον αστικό χώρο. Μελετώντας την αστική κλιματική αλλαγή (το θερμικό περιβάλλον στις πόλεις και η αστική θερμική νησίδα) – Προτάσεις επίλυσης
  4. Καινοτομία για την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική πρόοδο. Έξυπνες πόλεις: παρακολουθώντας τo περιβάλλον και το κλίμα στις πόλεις με τη χρήση δορυφόρων

Συντονισμός έργου

Το έργο συντονίζουν ο καθηγητής του Φυσικού Τμήματος, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Κωνσταντίνος Καρτάλης και από το Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού η κ. Αμαλία Μαυροειδή (φιλόλογος, Διευθύντρια στο Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού), η κ. Ευδοκία Πατσιλινάκου (χημικός PhD, συγγραφέας), ο κ. Νικόλαος Καντεράκης (μαθηματικός, συγγραφέας) και η κυρία Ελένη Γουλέ (αγγλικής φιλολογίας, ΜΑ, ΜΒΑ).

Pulchra Logo A 2 2