Αρσάκεια Ιωαννίνων

Υλοποίηση υποθέματος με τίτλο:
«Η σφραγίδα του σχολείου μας στην ταυτότητα της πόλης»

Εκπαιδευτικό προφίλ του σχολείου:
Εξειδίκευση, τεκμηρίωση, όραμα

Κύριοι μαθησιακοί στόχοι: Καινοτομία, έμπνευση, εφεύρεση

Το Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού συμμετέχει στο πρόγραμμα PULCHRA (Επιστήμη μαζί με την κοινωνία), με το project: «Η σφραγίδα του σχολείου μας στην ταυτότητα της πόλης», με ομάδα 15 μαθητών της Α΄ Λυκείου. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν πενήντα (50) σχολεία από δέκα (10) Ευρωπαϊκές χώρες (5 σχολεία ανά χώρα) που μαζί με ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς συγκροτούν το Ανοιχτό Σχολικό Δίκτυο.


Εξέλιξη του προγράμματος: Στις 12-05-2021, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ημερίδα, η οποία εντάσσεται στις κοινές διακρατικές συναντήσεις μεταξύ πανεπιστημίων και σχολείων, που γίνονται ανά μήνα και ονομάζονται: «Open Inspirational Sessions» και έχουν ως στόχο να παρουσιάζεται η πρόοδος των εργασιών, για τα διάφορα επιμέρους προγράμματα, που έχει αναλάβει η κάθε ευρωπαϊκή χώρα. 

Στη συνάντηση αυτή, η καθηγήτρια χημείας του Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, Δρ Ευδοκία Πατσιλινάκου, παρουσίασε την εξέλιξη του προγράμματος PULCHRA (Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation), με εισήγηση, που είχε ως τίτλο: «Η σφραγίδα του σχολείου μας στην ταυτότητα της πόλης». Την ημερίδα παρακολούθησε και η καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας κ. Ελένη Γουλέ.

Οι πρώτες 2 φάσεις του προγράμματος έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 17 μαθητές με 3 επιβλέποντες καθηγητές (Νικόλαος Καντεράκης, καθηγητής Μαθηματικών, Δρ Ευδοκία Πατσιλινάκου, καθηγήτρια Χημείας και Ελένη Γουλέ, καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας).

Το έργο PULCHRA είναι μέρος του προγράμματος «Open Schooling together» και είναι για εμάς και για τους μαθητές μας ένα μεγάλο βήμα που μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε τα οράματά μας στην πράξη και να εισαγάγουμε νέες καινοτόμες μεθόδους για τη διδασκαλία της Επιστήμης.

Η εμπειρία μας κατά την υλοποίηση των δύο φάσεων του προγράμματος, μας απέδειξε ότι το "Open Schooling together" είναι ένα εμπνευσμένο πρόγραμμα, το οποίο αναδεικνύει τις ειδικές δεξιότητες των μαθητών και τους δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουν συνεργασίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και άλλους φορείς. Με αυτόν τον τρόπο, συνειδητοποιούν τη σημασία της επιστήμης στη ζωή. Στην ημερίδα παρουσιάστηκε επίσης το εκπαιδευτικό προφίλ του σχολείου μας, το οποίο εστιάζει σε τρία σημεία: Εξειδίκευση, Τεκμηρίωση και Όραμα.

Η εργασία των μαθητών επικεντρώθηκε στο φυσικό και τεχνητό περιβάλλον μιας πόλης και μέσω αυτών των εργασιών συνειδητοποίησαν πώς η εκπαίδευση σε σχολικό επίπεδο και η ανάπτυξη ιδεών, μπορούν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η ιδανική πόλη πρέπει να εξισορροπήσει την ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής, το κλίμα και τις ανθρώπινες αξίες. Η αισθητική αναβάθμιση δεν πρέπει να είναι ο πρωταρχικός στόχος. Ο ανθρώπινος παράγοντας, σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, πρέπει να έρθει πρώτος.

Το Open Science Schooling είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διδασκαλία της Επιστήμης. Ο αντίκτυπος του προγράμματος PULCHRA στη σχολική κοινότητα ήταν εντυπωσιακός, κυρίως λόγω της προθυμίας των μαθητών, οι οποίοι παρουσίασαν εργασία υψηλής ποιότητας.

Η καινοτομία, η έμπνευση και η εφεύρεση είναι οι τρεις κύριοι μαθησιακοί στόχοι του έργου. Μέσω αυτού του προγράμματος, αναπτύχθηκε μια μέθοδος καθοδηγούμενης ανακάλυψης και ενεργοποιήθηκε η δημιουργική σκέψη.

Ενδεικτικά, μερικές από τις προτάσεις και τις ιδέες που θα αναπτυχθούν για την επιστήμη στο σχολείο και για την επιστήμη στην πόλη στο πλαίσιο του Open Science Schooling Project είναι:

  1. Να συνεργαστούμε με περισσότερα ιδρύματα και, εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες, οι μαθητές μας να διεξάγουν εξειδικευμένα πειράματα, να παρακολουθήσουν διαλέξεις και γενικά να αλληλεπιδράσουν με άτομα από διάφορους χώρους, οι οποίοι σχετίζονται με την επιστήμη και με την αγορά εργασίας.
  2. Να αναπτυχθούν μέθοδοι: για την αντιμετώπιση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, για την διαχείριση οικιακών αποβλήτων (νερό, τρόφιμα, λίπη και έλαια, φάρμακα), για να καταστεί η άθληση πιο προσιτή στους πολίτες, για να αναδειχθούν οι τέχνες και ο πολιτισμός και πολλά άλλα.

Το "Open Science Schooling" είναι ένα πρόγραμμα που εξελίσσεται διαρκώς και που μέσω του έργου PULCHRA υποστηρίζει το Σχολείο μας για να γίνει πράκτορας μιας βιώσιμης κοινότητας.

Ευχαριστούμε τον Συντονιστή του Πανευρωπαϊκού Προγράμματος PULCHRA, καθηγητή Κωνσταντίνο Καρτάλη (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος & Μετεωρολογίας), που μας έδωσε την ευκαιρία να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας σχετικά με τη διδακτική μας προσέγγιση των Επιστημών, της Τεχνολογίας, των Μαθηματικών, της Λογοτεχνίας και των Τεχνών.

Για να δείτε την πρόοδο του προγράμματος PULCHRA, πατήστε τον σύνδεσμο: https://platform.pulchra-schools.eu/project/our-schools-stamp-in-the-identity-of-the-city/