Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε, στο Θέατρο των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού, η συνάντηση γνωριμίας με τους γονείς των μαθητών τής Α΄τάξης τού Α΄Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού.

Η συνάντηση αυτή αποτελεί μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την ομαλή και όσον το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση τού μαθητή στο σχολικό πλαίσιο, καθώς για την εκπαιδευτική διαδικασία η εδραίωση ενός στενού πλαισίου συνεργασίας με τους γονείς είναι καθοριστική.

Παρόντες σ’ αυτή τη συνάντηση ήταν η Διευθύντρια τού Σχολείου κ. Αμαλία Μαυροειδή, ο Υποδιευθυντής κ. Κωνσταντίνος Κατσιαδράμης, ο κ. Γιώργος Γεωργουλέας, από τη Συμβουλευτική Ψυχολογική Υπηρεσία τής Φ.Ε., και ο κ. Κατηνιώτης από τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στους γονείς, τους μαθητές και το Σχολείο, όπως ο εσωτερικός κανονισμός, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η διάρκεια διαλειμμάτων, η ιστορία τής Φ.Ε., το μαθητικό δυναμικό τού Σχολείου, οι διδάσκοντες καθηγητές, το όριο απουσιών, οι ενδοσχολικές εξετάσεις, τα μαθήματα που θα εξεταστούν, οι τρόποι εξέτασης μαθημάτων, η ψυχική υγεία μαθητών, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, οι συναντήσεις καθηγητών - γονέων, οι πρόσθετες ώρες μαθημάτων τής Φ.Ε. και τα πολιτιστικά προγράμματα.

Ακολούθησαν ερωτήσεις των γονέων και ένας γόνιμος διάλογος.

Από τη συνάντηση, για ακόμη μια φορά, διαπιστώθηκε ότι για να πετύχουμε τους υψηλούς στόχους μας, προς όφελος των μαθητών μας, είναι απαραίτητη η συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες.

image001