Αρσάκεια Ιωαννίνων

Το σχολικό έτος 2021-2022 το Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού θα συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό έργο e-Τwinning «Let’s explore the World of Technology”.

Λίγα λόγια για το e-Twinning

Το e-Twinning (πατήστε εδώ) είναι μια ευρωπαϊκή δράση μέσω τής οποίας σχολεία, από διαφορετικές ευρωπαϊκές και φίλες χώρες, συνεργάζονται αξιοποιώντας εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.
Η δράση e-Twinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες και αποτελεί, ουσιαστικά, την κοινότητα των σχολείων τής Ευρώπης.

Σκοπός τού έργου «Let’s explore the World of Technology” είναι η εισαγωγή των μαθητών και η εμβάθυνση στις νέες αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT), η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μηχανική Μάθηση, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν και εξοικειωθούν με τις νέες αναδυόμενες τεχνολογίες και να διερευνήσουν τις προκλήσεις, τις δυνατότητες και τους κινδύνους των νέων τεχνολογιών,
Και, επίσης, να μάθουν να επεξεργάζονται νέες ιδέες για το πώς η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το κοινό καλό και την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων.

Μέσα από αυτήν τη δημιουργική σύμπραξη, απώτερο στόχο τού έργου αποτελεί η ανάδειξη τής σημασίας τής συνεργασίας των λαών, τής ανάπτυξης τής επικοινωνίας και τής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών από διαφορετικά σχολεία.
Και, ακόμη, η καλλιέργεια των υπολογιστικών δεξιοτήτων και τής υπολογιστικής σκέψης.

Στο έργο συμμετέχουν σχολεία από Ελλάδα, Αρμενία, Γεωργία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Μολδαβία, Πολωνία, Ρουμανία και Τουρκία.

Οι νέες τεχνολογίες έχουν εισδύσει και μεταμορφώσει τη ζωή στον 21ο αιώνα, οδηγώντας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί εργάζονται, μαθαίνουν και επικοινωνούν αλλάζει ραγδαία.

Η εκμάθηση κώδικα και η ανάπτυξη δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τον ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο μας και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις.

Οι μαθητές, μέσα από διάφορες παιγνιώδεις δραστηριότητες, θα πειραματιστούν με προγραμματιστικά περιβάλλοντα, θα αξιοποιήσουν εκπαιδευτικά ρομποτικά συστήματα και θα συνεργαστούν με τους μαθητές από τα σχολεία-εταίρους για την εξεύρεση λύσεων σε πραγματικά προβλήματα με τη χρήση τής τεχνολογίας.

Μέσω τής εξερεύνησης τής κωδικοποίησης, των δυνατοτήτων τής τεχνολογίας και τής ασφαλούς χρήσης τού διαδικτύου οι μαθητές θα αναπτύξουν στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων και τον σχεδιασμό έργων.
Επίσης, θα δημιουργήσουν τα δικά τους έργα υιοθετώντας πρακτικές για ασφαλή και θετική χρήση της τεχνολογίας.

Το έργο e-Τwinning συντονίζει η καθηγήτρια Πληροφορικής, Ρομποτικής και Φυσικών Επιστημών δρ Κατερίνα Γλέζου, ενώ στις δράσεις τού έργου συμμετέχουν οι καθηγήτριες Αγγλικών κ. Μαρία Δημητροπούλου και Μαρία Κοψαχείλη, καθώς και μαθητές τής Α΄ τάξης.

Δείτε την πιστοποίηση εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο, τις δραστηριότητες και τα έργα των μαθητών μπορείτε να αναζητήσετε εδώ και εδώ