Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο τής συνεργασίας τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες των Σχολείων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις τού κ. Παντελή Κατηνιώτη, καθηγητή-Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού, και τού κ. Γεώργιου Γεωργουλέα, σχολικού ψυχολόγου, με τους μαθητές και των τεσσάρων τμημάτων τής Α΄ τάξης.

Σκοπός των συναντήσεων αυτών, οι οποίες διεξήχθησαν τον Δεκέμβριο τού 2021, ήταν η παροχή στήριξης στους μαθητές αναφορικά με την αποδοτικότερη οργάνωση τής μελέτης τους και την αποτελεσματική διαχείριση τού χρόνου τους.

Kατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών δόθηκε στα παιδιά η ευκαιρία να μιλήσουν σχετικά με τις απαιτήσεις του Λυκείου σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τού Γυμνασίου, για τις ποικίλες δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν, καθώς και για τις μεθόδους μελέτης που χρησιμοποιούν.

Εν συνεχεία οι μαθητές αναφέρθηκαν σε θετικές καθημερινές τους συνήθειες και ενασχολήσεις που αποτελούν πηγές προσωπικής στήριξης, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή διαχείριση τού χρόνου τους.

Τα μέλη των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών επεσήμαναν στους μαθητές ποικίλους παράγοντες που δυσχεραίνουν τις προσπάθειές τους, καθώς και δυσλειτουργικές αντιλήψεις σχετικά με τη διαχείριση των ποικίλων υποχρεώσεών τους.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τους μαθητές, από την οποία αναδείχθηκε η ανάγκη κατάρτισης ενός εξατομικευμένου προγράμματος, το οποίο θα εξασφαλίζει τον απαιτούμενο χρόνο μελέτης, αλλά και θα προβλέπει επαρκή χρόνο ξεκούρασης και ενασχόλησης με δραστηριότητες αναψυχής (συναντήσεις με φίλους, συμμετοχή σε αθλητικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές δραστηριότητες, επικοινωνία με τους γονείς κ.ά.).