Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο τής ετήσιας συνεργασίας τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού με το τμήμα τού Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διδακτική τής Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες - Εκπαίδευση για την αειφόρο Ανάπτυξη, ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ" τού Τμήματος Χημείας τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο εκπαιδευτική δράση Χημείας.

Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτική δράση «Κυνηγώντας… το μπλε», με εντυπωσιακά πειράματα Χημείας, πραγματοποιήθηκε από τον  Διευθυντή Σπουδών τού προγράμματος καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Μεθενίτη, την Παρασκευή 11-02-2022, για  τους μαθητές τής Γ΄τάξης τής ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών.

Την παρουσίαση οργάνωσε η κ. Ευδοκία Πατσιλινάκου, χημικός PhD.

Τα εκπαιδευτικά δρώμενα πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει το υγειονομικό πρωτόκολλο που αφορά στην COVID-19.